Kandidatförmedling

Vårt uppdrag är att hitta personer med rätt kompetens och erfarenhet enligt era önskemål.

En förmedling är en enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv variant av en traditionell rekrytering. Vi säkerställer att intresse och tillgänglighet finns för en anställning hos er.
Vi har flera långsiktiga uppdrag med kunder där vi kontinuerligt letar och levererar lämpliga kandidater.

Så här funkar det

  • Vi hjälper er att ta fram en relevant kravprofil om ni inte redan har en. Med kravprofilen som utgångspunkt påbörjar vi vårt uppdrag.
  • Vi annonserar i alla våra kanaler efter rätt kandidater, vi arbetar också med search för att utöka utbudet.
  • Vi gör kortare telefonintervjuer med alla relevanta kandidater som en första selektion. Med toppkandidaterna gör vi ytterligare en fördjupad intervju för att säkerställa att de lever upp till kraven från kravprofilen vi enats om. Vi bokar in intervjutillfället hos er enligt era önskemål med kandidaterna.
  • Vårt uppdrag är slutfört när ni kommit överens om anställning med vår kandidat.
  • Vi har alltid ett fast arvode för förmedlingar och ni betalar först när ni slutfört rekryteringen.