Rekrytering

Ni söker - Vi finner!

Våra rekryteringsprocesser startar med att vi gemensamt tar fram en kravprofil, diskuterar rimligheten i kravprofilen och eventuellt reviderar den för att optimera utbudet mot bredd eller spets, lönespann, arbetsuppgifter, organisation, kulturell insikt för vår del, med mera.
När detta är godkänt av er sätter vi igång med search och annonsering.

Rätt person på rätt plats

Vi söker och annonserar efter rätt person. Vi tar även med mjukare värden i processen som kulturell matchning och personliga egenskaper. Priset baseras på den anställdes månadslön.

Säkerställd kompetens

Vi säkerställer kompetens och erfarenhet genom personliga intervjuer. Vi tar naturligtvis referenser på alla kandidater ni är intresserade av att gå vidare med.

En rekrytering handlar om mer än att bara tillsätta en vakant plats.

Våra kunder förväntar sig en hög servicenivå, snabb leverans av kandidater och naturligtvis leverans av helt rätt kandidater.

Vår servicenivå är hög, vi hjälper inte bara till med att leverera kandidater utan ser till att hela processen blir väldigt smidig för dig som kund. Vi vill att du ska känna att du verkligen sparar tid genom att lägga ut rekryteringen till ett proffs.

Vi ordnar med allt kring hela processen, du ser till att vara tillgänglig för intervjuer. Vi är även din partner när det gäller råd och hjälp i hela rekryteringsprocessen, vi har ofta en konsultativ roll utöver leveransen av kandidater som är viktig för många av våra kunder.

Du ska känna att du alltid kan kontakta oss för att diskutera viktiga frågor om kandidater, organisation, löne-/provisionsupplägg, tjänstebeskrivningar, uppsägningar eller vilka frågor som nu kan dyka upp.

Vi vill hjälpa dig att göra bättre rekryteringar i alla delar av processen.

Vi är experter inom området rekrytering!

Steg för steg

  • Vi gör en första selektion genom telefonintervjuer.
  • Vi gör djupgående fysiska intervjuer för att vara så träffsäkra som det bara går inför presentation av kandidaten till er.
  • Vi gör en presentation av de kandidater vi vill att ni går vidare med till era interna intervjuer. Ni väljer vilka kandidater ni vill träffa.
  • Vi bokar in alla möten mellan er och kandidaterna efter era önskemål.
  • Vi följer alltid upp våra rekryteringar efter 3 och 6 månader med både vår kandidat och rekryterande chef. Vi lämnar feedback till rekryterande chef efter uppföljningen. Den första uppföljningen har bland annat till syfte att underlätta och snabba på onboardningprocessen.
  • Vi tar referenser på kandidaterna ni vill gå vidare med om ni inte hellre vill göra det själva.